ПОЛИТИКА
Български English

Политика по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия
на труд на висшето ръководство в “Тракия-РМ” ЕООД във връзка с
поддържане и подобряване на интегрираната система
EN ISO 9001:2008/EN ISO 14001:2004/BS OHSAS 18001:2007

Поддържане имиджа на “Тракия-РМ” ЕООД в областите на изграждане на екологичнии инфраструктурни обекти, автотранспортната дейност и прегледите на техническата изправност на автомобилите;

Превеждане в съответствие с изискванията на европейските норми транспортните и
     автосервизните дейности;

Непрекъснато подобряване на работната среда и социално битовите условия на всички
       служители в дружеството;

Гарантирано високо ниво на удовлетвореност на клиенти от услугите, предлагани от
      дружеството, чрез ефективно и ефикасно управление на процесите;

Привличане на висококвалифицирани кадри в областта на строителството, транспортната и
      автосервизната дейност и поддържане необходимата квалификация на персонала;

Стимулиране на персонала спрямо доказан професионализъм и резултатност на
     производствените процеси;

Привеждане и поддържане на съществуващи и нови екологични обекти в съответствие с
      изискванията на EN ISO 14001:2004 и подобряване на постигнатата резултатност в
      управлението на околната среда;

Висшето ръководство на “Тракия-РМ” ЕООД се ангажира към обявената по-горе политика по качество,околна среда и условия на труд, чрез осигуряването на необходимите ресурси за практическото й прилагане.

За да разгледате нашите сертификати, натиснете тук.

2013 г., Copyright © "Тракия - РМ" ЕООД
Created by: Ekont Management
гр. Пловдив 4004, ул. "Братя Бъкстон" № 136, тел.: 032/ 69 50 30;
факс: 032/ 67 24 80, e-mail: office@trakia-rm.com